Ujawnione stawki karty podatkowej w 2021 roku?

Ujawnione stawki karty podatkowej w 2021 roku

Ujawnione stawki karty podatkowej w 2021 roku

W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, 27 listopada 2020 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 listopada 2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r. (M.p. 2020, poz. 1083).

W Załączniku nr 1 określono miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej:

 1. w Części I:

– Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa,

– Usługi parkingowe,

– Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione;

 1. w Części II:

– Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami;

 1. w Części III:

– Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi;

 1. w Części IV:

– Gastronomia;

 1. w Części V:

– Usługi transportowe;

 1. w Części VI:

– Usługi rozrywkowe;

 1. w Części VII:

– Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach;

 1. w Części VIII:

– Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

 1. w Części IX:

– Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych;

 1. w Części X:

– Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi;

 1. w Części XI:

– Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny;

 1. w Części XII:

– Usługi osób fizycznych, opłacający zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej.

W Załączniku nr 2 opublikowano kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów, a w Załączniku nr 3 – wikariuszy.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: