Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Transporcie Drogowym w Polsce do końca listopada powstanie KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego). Pomimo tego, że system zostanie wprowadzony za kilka miesięcy, eksperci już teraz przestrzegają kierowców i przedsiębiorców przed konsekwencjami popełnianych wykroczeń. W rejestrze znajdą się nazwiska osób, które utraciły