Wynajmujący poprzez Airbnb może wybrać kartę podatkową

Airbnb

Udostępnianie noclegu we własnych czterech kątach poprzez platformę Airbnb może wiązać się z koniecznością zarejestrowania w tym celu własnej firmy. Na szczęście, fiskus dopuszcza opodatkowanie takiej działalności najprostszą możliwą formą, tj. kartą podatkową – o ile nie oferujemy łącznie więcej niż 12 pokoi.

Właściciel prywatnego mieszkania, który myśli o udostępnieniu go pod kilkudniowy najem poprzez portal społecznościowy, powinien w tym celu zarejestrować się jako przedsiębiorca – wynika z wielu wydanych interpretacji podatkowych. Innymi słowy, jako działalność gospodarczą można rozumieć dzielenie się własną nieruchomością w ramach współpracy np. z portalem airbnb.com. Co ważne, można zarejestrować się w tym celu jako przedsiębiorca, wybierając opodatkowanie kartą podatkową – najprostszą formą podatku dochodowego.

Warunki dla kartowiczów

Własna firma opodatkowana kartą podatkową to przywilej dostępny wyłącznie dla wybranych przedsiębiorców, głównie zajmujących się drobnymi lokalnymi usługami. Kartowicz nie prowadzi ksiąg podatkowych, nie wpłaca zaliczek na PIT, a wysokość jego podatku dochodowego jest stała – ustalana na dany rok decyzją urzędu skarbowego w zależności od m.in. liczby mieszkańców w miejscowości, w której kartowicz prowadzi biznes. Może wynieść przykładowo 61 zł miesięcznie.

Aby móc płacić PIT w formie karty podatkowej, trzeba spełniać poniższe warunki:

  1. prowadzić działalność wymienioną w jednej z 12 części Tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym PIT,
  2. prowadzić tę działalność wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej,
  3. nie prowadzić innej działalności gospodarczej,
  4. przy prowadzeniu działalności nie korzystać z usług podwykonawców, czyli z usług osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba, że chodzi o usługi specjalistyczne,
  5. nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów akcyzą,
  6. złożyć w urzędzie skarbowym wniosek na formularzu PIT-16 oraz
  7. małżonek przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co przedsiębiorca (art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT).

Kartowicz może wynajmować do 12 pokoi z pomocą 2 pracowników

Z wnioskiem o interpretację powyższych przepisów zwrócił się do fiskusa właściciel jednego mieszkania dwupokojowego z kuchnią i łazienką oraz trzech kawalerek. Podatnik zamierzał otworzyć firmę i jako przedsiębiorca oferować turystom nocleg w tych mieszkaniach (5 pokojach łącznie) za pośrednictwem portalu airbnb.com – na okres od 1 do 30 dni maksymalnie. Planował zatrudnić na etat osobę do sprzątania. Reklamą firmy, pozyskiwaniem klientów, a także rozliczaniem płatności za najem zajmowałby się portal społecznościowy. Małżonek podatnika nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, będzie natomiast pomagać przy najmie.

Zdaniem podatnika, spełnia on wszystkie warunki, aby móc opodatkować swój zarobek kartą podatkową. Stosownie do pkt 4 XII części wspomnianej Tabeli, kartowiczem może być osoba świadcząca „usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym w wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12”. Z kolei w objaśnieniach do Tabeli czytamy, że te usługi „można prowadzić przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka”. U podatnika pokoi pod wynajem jest 5 i zamierzał podpisać jedną umową o pracę.

Airbnb świadczy usługi specjalistyczne

Podatnik stanął też na stanowisku, że usługi świadczone przez portal airbnb.com, tj. udostępnianie narzędzia do rezerwacji pokoi oraz dokonywanie płatności za nie, mieszczą się w pojęciu usług specjalistycznych. Jak wynika z ustawy o zryczałtowanym PIT, usługi specjalistyczne to czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do wykonania usług, w tym także prace towarzyszące. Jednocześnie z ustawy nie wynika, aby usługi specjalistyczne miałyby wymagać specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Najem poprzez Airbnb można opodatkować kartą

Izba Skarbowa stwierdziła, że „z przepisów ustawy o zryczałtowanym PIT nie wynika, by zawierały ograniczenia ze względu na korzystanie z internetowych portali rezerwacyjnych”. Zajęła stanowisko, że nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby przyszły przedsiębiorca wybrał kartę podatkową, gdyż spełnia wszystkie niezbędne, opisane przez siebie prawidłowo warunki, w tym nie myli się w kwestii zakwalifikowania usług świadczonych przez Airbnb do usług specjalistycznych (interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r. o sygn. 1462.IPPB1.4511.1072.2016.1.MM).

Katarzyna Miazek
Tax Care

Oceń ten artykuł: