SKOK Parasol FIO

SKOK Parasol FIO

SKOK Parasol FIO jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. W dniu 20.10.2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o wpisaniu SKOK Parasol FIO do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z chwilą wpisania SKOK Parasol FIO do rejestru, Fundusz nabył osobowość prawną i wstąpił w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych otwartych podlegających przekształceniu.

Wydzielone subfundusze:
Subfundusz SKOK Akcji
Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji
Subfundusz SKOK Etyczny 1
Subfundusz SKOK Etyczny 2
Subfundusz SKOK Gotówkowy
Subfundusz SKOK Obligacji
Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: