Fundusze SEB


Fundusze SEB

SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Szturmowa 2 a
02-678 Warszawa

Fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie SEB TFI

SEB1 – Zrównoważonego Wzrostu
SEB2 – Obligacji i Bonów Skarbowych
SEB3 – Akcji
SEB4 – Stabilnego Wzrostu
SEB5 – Obligacji Skarbowych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
SEB6 – Euro Lokata

Bieżące wiadomości

[22.09.2007] SEB SFIO drugim parasolem w ofercie towarzystwa
SEB TFI S.A. poinformowało o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa 6 subfunduszy wchodzących w skład kolejnego produktu parasolowego. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na jego utworzenie w dniu 9 lipca br. W umbrelli znalazły się produkty typu fundusze funduszy (fund of funds) lokujące znaczną część swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy luksemburskich SEB: SEB Wschodnioeuropejski, SEB Małych Spółek Wschodniej Europy, SEB Europejski, SEB Globalny, SEB Japoński oraz SEB Nordycki.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych odpowiada wobec uczestników funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne SEB" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Szukasz korzystnej inwestycji?

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy (linki poniżej), za pośrednictwem portalu Skarbiec.Biz można zgłosić zainteresowanie kredytami i produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez doradców finansowych Goldenegg sp. z o.o. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Wysłanie takiego formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Doradca odpowiedniej instytucji skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty inwestycyjnej albo kredytowej.

Największy w Polsce wybór polis inwestycyjnych

Doradcy finansowi Goldenegg posiadają jedną z najciekawszych w naszym kraju ofert inwestycyjnych w postaci tzw. polis inwestycyjnych, które łączą w sobie elementy funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczenia na życie. Łącznie w ramach polis Aegon, Skandia i Hansard, które oferuje Goldenegg dostępne jest ponad 250 różnych możliwości lokowania kapitału.

Dzięki polisom, inwestorzy z Polski uzyskują możliwość lokowania środków m.in. w zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym Merrill Lynch i Franklin Templeton. Obok nich istnieje również możliwość lokowania w krajowe fundusze Allianz, fundusze Arka, fundusze BPH, fundusze Legg Mason (Legg Mason), fundusze Commercial Union, fundusze DWS Polska, fundusze ING, fundusze Pioneer, fundusze PKO/Credit Suisse, fundusze SEB oraz fundusze UniKorona.

By wypełnić formularz zainteresowania polisami inwestycyjnymi GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Kredyty dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb

Spośród produktów kredytowych, szczególnie często przedmiotem naszego zainteresowania jest kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) – czemu trudno się dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkania na sprzedaż osiągnęły już iście europejskie ceny. Nie mniej często kredytem finansujemy bieżące wydatki (tzw. szybki kredyt).

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom we współpracy z doradcami finansowymi Goldenegg oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kredytów siedemnastu wiodących banków polskich.

Usługi doradztwa Goldenegg są nieodpłatne – całość kosztów doradztwa pochodzi z prowizji uiszczanej przez bank. Prowizja ta nie wpływa na koszty ponoszone przez klienta.

By wypełnić formularz zainteresowania kredytami i pożyczkami GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Deutsche Bank PBC – nr 1 private bankingu

W ramach oferty Deutsche Bank PBC S.A. udostępniamy największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał Deutsche Bank PBC S.A. za nr 1 na polskim rynku private bankingu. Według redakcji tego prestiżowego miesięcznika Deutsche Bank PBC S.A. oferuje wysoką jakość i duży wybór produktów inwestycyjnych, niskie opłaty miesięczne oraz atrakcyjne usługi towarzyszące.

Wśród 140 funduszy oferowanych przez Deutsche Bank PBC S.A. warto zwrócić uwagę m.in. na fundusze hedgingowe dostępne poprzez fundusz Superfund.

By wypełnić formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC S.A., proszę kliknąć TUTAJ.

Oceń ten artykuł: