Fundusze Merrill Lynch MLIIF


Fundusze Merrill Lynch MLIIF

Merrill Lynch należy do światowej czołówki instytucji finansowych, które zajmują się inwestowaniem powierzonego im majątku. Dzięki ogromnemu bogactwu strategii inwestycyjnych oferowanych przez ww. korporację, inwestorzy z Polski zyskują prawie nieograniczone możliwości lokowania środków w obiecujące przedsięwzięcia gospodarcze na całym świecie.

W naszym kraju dostępne są fundusze lokujące środki m.in. w Azji (Merrill Lynch Asian Dragon Fund) – w tym również w Japonii (Merrill Lynch Japan Fund oraz Merrill Lynch Japan Value Fund), na obszarze Australii i Pacyfiku (Merrill Lynch Pacific Equity Fund), Ameryki Łacińskiej (Merrill Lynch Latin American Fund) oraz Stanów Zjednoczonych (Merrill Lynch Flexible Equity Fund). Nie brakuje również funduszy inwestujących w Europie (Merrill Lynch European Growth Fund oraz Merrill Lynch Emerging Europe Fund), a także takich, które szukają okazji do korzystnej inwestycji na całym świecie (Merrill Lynch Emerging Markets Fund oraz Merrill Lynch Global Allocation Fund).

Odmiennie skonstruowane są fundusze, których kryterium inwestycyjne nie stanowi geograficzna lokalizacja, ale gałąź przemysłu w którą inwestują, taka jak przemysł energetyczny (Merrill Lynch World Energy Fund), wydobycie złota (Merrill Lynch World Gold Fund), górnictwo (Merrill Lynch World Mining Fund) czy technologie medyczne (Merrill Lynch World Healthscience Fund).

Ze skrótem prospektu informacyjnego Merrill Lynch International Investment Funds możesz zapoznać się TUTAJ – odnośnie funduszy akcji oraz TUTAJ – odnośnie funduszy obligacji.

Asian Dragon
Asian Tiger Bond Fund
Conservative Allocation Fund (EUR)
Conservative Allocation Fund (USD)
Continental European Growth Fund
Corporate Bond Fund (EUR)
Emerging Europe Fund
Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Fund
Euro Bond Fund
Euro-Markets Fund
European Growth Fund
European Opportunities Fund
European Value Fund
Global Bond Fund (EUR)
Global Bond Fund (USD)
Global Equity Core Fund
Global Equity Diversified Fund
Global Focus Fund
Global Fundamental Value Fund
Global High Yield Bond Fund (EUR)
Global Opportunities Fund
Global SmallCap Fund
Japan Fund
Japan Opportunities Fund
Japan Value Fund
Latin American Fund
 

Bieżące informacje

[04.01.2008] World Mining Fund najlepszy wśród 10 największych europejskich funduszy akcji
Jak donosi "Puls Biznesu", dostępny w Polsce World Mining Fund osiągnął w ubiegłym roku najlepsze rezultaty spośród 10 największych europejskich funduszy akcji. Zarządzany przez Evy Hambro fundusz osiągnął 61 proc. wzrost w ubiegłym roku. Drugi w rankingu, Fidelity International’s European, zwiększył wartość aktywów o 12 proc. Najsłabiej z 10 największych funduszy wypadł Jupiter Income Trust, którego wartość spadła w 2007 roku o 4,9 proc. Średni zwrot z inwestycji europejskich funduszy akcji wyniósł w ubiegłym roku 3,3 proc.

Myślisz o inwestycji w fundusze Merrill Lynch?

Myślisz o inwestycji w fundusze inwestycyjne Merrill Lynch? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

PRODUKTY INWESTYCYJNE:

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Merrill Lynch
Interesują mnie fundusze Franklin Templeton

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Allianz
Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze Skarbiec
Interesują mnie fundusze Union Investment

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.)."

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 

Gdzie można nabyć jednostki uczestnictwa?

Według informacji Komisji Nadzoru Finansowego, aktualnych na dzień 29.10.2007 r. dystrybutorami tytułów uczestnictwa Merrill Lynch International Investment Funds są:

a) Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 7 października 2005 r.
b) Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 21 września 2005 r.
c) Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 18 kwietnia 2006 r.,
d) Skandia Życie Towarzystwo U. S. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 14 września 2005 r.,
e) AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej w dniu 3 maja 2006 r.,
f) Investment Fund Market Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 3 lipca 2006 r.,
g) Open Finance S.A. z siedziba w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 18 sierpnia 2006 r.,
h) BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Poznaniu, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 7 września 2006 r.,
i) Fortis Private Investment Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 22 stycznia 2007 r.,
j) Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 8 czerwca 2007 r.,
k) Generali Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 19 czerwca 2007 r.,
l) Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej w dniu 22 czerwca 2007 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy dostępnych w Polsce

Oceń ten artykuł: