Fundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO


Fundusze Aviva Investors TFI (dawniej Commercial Union)

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej Commercial Union)
ul. Prosta 70,
00-838 Warszawa

Fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie Aviva Investors Poland TFI

Aviva Investors FIO (d. CU)
Aviva Investors Depozyt Plus -subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Obligacji – subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Ochrony Kapitału -subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania – subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Zrównoważony – subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Polskich Akcji – subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Europy Wschodzącej – subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Nowych Spółek -subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Małych Spółek -subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii – subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Aktywnej Alokacji FIO (d. CU)
Aviva Investors SFIO (d. CU)
Aviva Investors Pieniężny – subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Dłużny – subfundusz (d. CU)
Aviva Investors Akcyjny – subfundusz (d. CU)

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Zasady polityki inwestycyjnej funduszu szczegółowo określają sposoby osiągania celu inwestycyjnego, a w szczególności:

1) rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat funduszu,
2) kryteria doboru lokat,
3) zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne,
4) dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz.

Jeżeli fundusz inwestycyjny przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie, jest obowiązany w terminie 6 miesięcy do dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Commercial Union Polska" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: