Walka z rajami podatkowymi lekiem na pandemię

Walka z rajami podatkowymi lekiem na pandemię

W czwartek 16 kwietnia 2020 r. odbyło się wideoposiedzenie Rady ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych), w której uczestniczyli ministrowie finansów z krajów Unii Europejskiej. Głównym tematem konferencji były podjęte i planowane przez rządy metody walki ze skutkami pandemii koronawirusa.

Ministrowie Finansów państw Wspólnoty potwierdzili potrzebę kontynuowania wsparcia dla rodzin i przedsiębiorstw oraz zadeklarowali dalszą współpracę w obszarze walki z koronawirusem. Podczas spotkania zrodził się pomysł utworzenia tzw. instrumentu SURE, czyli procedury pożyczkowej do finansowania działań na rzecz ochrony miejsc pracy. Będzie on dostępny dla wszystkich krajów członkowskich w okresie utrzymywania się negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19.

Ustalono również, że banki powinny uelastycznić w zaistniałej sytuacji działania wobec przedsiębiorców w zakresie nadzoru i zasad rachunkowości. ECOFIN wezwało banki do wstrzymania wypłat dywidend i wykorzystania uzyskanych w ten sposób środków do wzmożenia działań kredytowych.

Reprezentujący Polskę, minister Tadeusz Kościński podczas konferencji podkreślił, jak ważna jest rola unijnego budżetu w odbudowie unijnej gospodarki po ustaniu pandemii. Minister wskazał, że tworzone instrumenty finansowe muszą być dostępne dla wszystkich członków UE oraz uwzględniać różny stopień strat gospodarczych poszczególnych państw wraz z dążeniem do wyrównywania poziomu wszystkich członków Wspólnoty.

„Naszym zdaniem należy wspólnie poszukiwać nowych zasobów, które mogłyby unijny budżet finansować. Temu może też służyć skuteczniejsza walka z rajami podatkowymi i unikaniem opodatkowania” – powiedział minister Kościński.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: