Pandemia COVID-19 zachwiała całym rynkiem energetycznym. Zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło o 10 procent, co przyczyniło się do znaczącego kryzysu

W maju i czerwcu 2020 r. nastąpiło niemal całkowite uwolnienie zamrożonej w marcu z powodu nadejścia epidemii koronawirusa gospodarki. We

W czwartek 4 czerwca 2020 r. Sejm RP uchwalił czwartą odsłonę, poprawianej kilkakrotnie tzw. Tarczy Antykryzysowej, czyli rządowej odpowiedzi na

W czwartek 7 maja 2020 r. Sejm RP kontynuował obrady XI posiedzenia. Wśród podjętych uchwał znalazła się nowelizacja ustaw podatkowych,