Koronawirus spowodował poważny kryzys w branży wydobywczej

Koronawirus spowodował poważny kryzys w branży wydobywczej

Koronawirus spowodował poważny kryzys w branży wydobywczej
Pandemia COVID-19 zachwiała całym rynkiem energetycznym. Zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło o 10 procent, co przyczyniło się do znaczącego kryzysu w branży wydobywczej. Teraz rząd wraz ze spółkami z tego rynku opracowuje rozwiązania mająca utworzyć program naprawczy.

W trakcie pandemii koronawirusa zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło. Dziesięcioprocentowy spadek popytu zachwiał stabilnością finansową przedsiębiorstw z sektora górniczo-energetycznego. Wspólnie z przedstawicielami tego sektora, jak i jednostkami naukowo-badawczymi, Ministerstwo Aktywów Państwowych (dawniej Ministerstwo Energii) pracuje nad wdrożeniem, jak i wdraża rozwiązania, które sytuację tę mogłyby naprawić. Wśród nich znalazły się:

  • utworzenia rezerwy strategicznej węgla kamiennego na cele energetyczne w wysokości ok. 130 mln zł,
  • przeprowadzenie wstępnych negocjacji co do zakupu węgla przez spółki z sektora energetycznego od Polskiej Grupy Górniczej,
  • zmniejszenie importu węgla kamiennego o blisko 2,8 mln ton w pierwszych 5 miesiącach 2020 r. (w porównaniu do pierwszych 5 miesięcy 2019 r.),
  • opracowanie przez zarząd Polskiej Grupy Górniczej planu naprawczego, gwarantującego długoterminowe funkcjonowanie rentownych jednostek oraz zapewniającego racjonalność ekonomiczną działania spółki,
  • opracowanie przez rząd strategii transformacji sektora energetycznego, w zgodzie z wytycznymi polityki klimatycznej Komisji Europejskiej, której głównym celem ma być ochrona miejsc pracy i ustabilizowanie funkcjonowania energetyki i górnictwa w nadchodzących dziesięcioleciach, a następnie przeprowadzenie dedykowanego wdrożeniu tej strategii procesu legislacyjnego.

Na najbliższy czwartek 23 lipca 2020 r. zaplanowana jest prezentacja związkom zawodowym działającym przy Polskiej Grupie Górniczej planu naprawczego opracowanego przez PGG, a zawierającego również program działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego zatrudnionych pracowników.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: