W wydanym 20 września postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w

Pandemia COVID-19 zachwiała całym rynkiem energetycznym. Zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło o 10 procent, co przyczyniło się do znaczącego kryzysu