Sejm przyjął kolejne zmiany w ustawach podatkowych.

Sejm przyjął kolejne zmiany w ustawach podatkowych. Chodzi o zapłatę poza białą listę podatników VAT

W czwartek 7 maja 2020 r. Sejm RP kontynuował obrady XI posiedzenia. Wśród podjętych uchwał znalazła się nowelizacja ustaw podatkowych, która ułatwić ma przedsiębiorcom realizację ich obowiązków podatkowych i zapewnić większe bezpieczeństwo finansowe w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Od 1 stycznia 2020 r., za przelanie kwoty powyżej 15 tysięcy złotych na rachunek spoza tzw. białej listy, czyli listy podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, grozi przedsiębiorcy, który dokonał płatności, to, że nadwyżki ponad wskazaną kwotę nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w swojej działalności gospodarczej. Jeśli w danym miesiącu „neutralizowania” tej płatności, okazało się, że kwota tych kosztów jest niewystarczająca, wówczas zostanie on zobowiązany do proporcjonalnego podwyższenia swoich przychodów w tym miesiącu. Najnowsza nowelizacja ustaw podatkowych ma pozwolić przedsiębiorcom uniknąć takich negatywnych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza tym, w obowiązujących dotąd przepisach przedsiębiorcy, którzy dokonali takiej płatności poza rachunek z listy Szefa KAS, mogli w terminie 3 dni przyznać się do tego i uniknąć negatywnych konsekwencji takiego przelewu. Teraz termin na złożenie zawiadomienia wydłużony zostanie do 7 dni.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: