Na posiedzeniu 14 sierpnia 2020 r., Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 marca 2017 r.

Do Sejmu trafił projekt regulacji wydłużających okres, w którym rodzice mogliby pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na swoje dzieci w związku

W czwartek 7 maja 2020 r. Sejm RP kontynuował obrady XI posiedzenia. Wśród podjętych uchwał znalazła się nowelizacja ustaw podatkowych,

W środę 15 kwietnia 2020 r., rozpoczął się pierwszy z dwóch zaplanowanych dni 10. posiedzenia Sejmu RP IX. kadencji. Głównym