Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej

Do Sejmu trafił projekt regulacji wydłużających okres, w którym rodzice mogliby pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na swoje dzieci w związku z epidemią COVID-19.

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374), dla rodziców dziecka, które nie ukończyło jeszcze ósmego roku życia wprowadzony został tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ma on na celu zrekompensować pracującym rodzicom trudności związane z tym, że nie mogą w okresie pandemii koronowariusa posłać dziecka do żłobka, przedszkola, czy szkoły.

Z zasiłku korzystać mogą również rodzice dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia a posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, oraz dzieci do 18 roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak i dzieci wymagających kształcenia specjalnego. Także opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, jeśli zostali zmuszeni do sprawowania osobistej opieki wskutek zamknięcia placówek opieki z powodu epidemii.

Obecnie graniczny termin, do którego można pobierać ww. zasiłek upływa 14 czerwca 2020 r. W Sejmie znalazł się projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, mocą którego termin ten zostałby wydłużony do 28 czerwca.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w projekcie zaproponowano zawarcie regulacji umożliwiających kolejne przedłużenia okresu przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, co mogłoby się okazać zbawienne przede wszystkim w okresie wakacyjnym, gdy publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze będą zamknięte.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: