Salony gier na automatach będzie można stawiać gęściej

Salony gier na automatach będzie można stawiać gęściej

Salony gier na automatach będzie można stawiać gęściej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących lokalizacji salonów gier na automatach, którym rząd chce od 1 czerwca zezwolić na gęstsze umiejscawianie salonów gier.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 15 ust. 1b Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, minister finansów określa w drodze rozporządzenia zasady usytuowania na terenie gminy salonów gier na automatach, w szczególności ich minimalną odległość od placówek edukacyjnych, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier, uwzględniając potrzebę ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych hazardu.

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 701), salon gier na automatach może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od znajdujących się w granicach administracyjnych danej gminy lub gminy sąsiedniej:

1) szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz innych placówek edukacyjnych,

2) miejsc kultu religijnego,

3) innych ośrodków gier.

Jak wynika z opublikowanego 13 maja 2021 r. projektu nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wymagań dotyczących lokalizacji salonów gier na automatach, salony gier na automatach będzie można sytuować w tych samych, co najmniej 100 m odległościach od miejsc kultu religijnego i szkół, ale wymogi co do oddalenia od innych ośrodków gier zostaną obniżone do 50 m. Co istotne, z pkt 1) minister finansów chce wyrzucić ostatnie słowa: „oraz innych placówek edukacyjnych”. Ten ruch da pole do popisów interpretacyjnych zarówno ze strony firm hazardowych, jak i regulatorów rynku.

W § 2 rozporządzenia minister wyjaśnia, że odległości, o której mowa, mierzona jest istniejącą albo planowaną najkrótszą drogą dojścia – wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych, z których mogą korzystać lub korzystają piesi, nie naruszając przepisów powszechnie obowiązujących, od najbliższego ogólnodostępnego wejścia na teren któregoś z obiektów, o którym mowa wyżej, do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do salonu gier na automatach.

Minister Finansów chce, by nowe regulacje weszły  w życie z  dniem 1 czerwca 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: