Rząd przyjął 8 czerwca założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Rada Ministrów przewiduje wzrost PKB o 4,3 proc.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących lokalizacji salonów gier na automatach, którym rząd

Do Sejmu trafił projekt regulacji wydłużających okres, w którym rodzice mogliby pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na swoje dzieci w związku

W ramach projektu „Nie palę, bo…” w grupie pracowników i pracodawców przeprowadzono badanie stanu wiedzy na temat palenia wyrobów tytoniowych