Do Sejmu trafił projekt regulacji wydłużających okres, w którym rodzice mogliby pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na swoje dzieci w związku

Jednoczesna  opieka nad  dziećmi i praca, to spore wyzwanie. Z powodu koronawirusa podwójnej roli zmuszona jest sprostać połowa mam –