Zmiana ustawy przeciw tzw. dzikiej reprywatyzacji przyjęta przez Sejm

Zmiana ustawy przeciw tzw. dzikiej reprywatyzacji przyjęta przez Sejm

Zmiana ustawy przeciw tzw. dzikiej reprywatyzacji przyjęta przez Sejm

Na posiedzeniu 14 sierpnia 2020 r., Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja reguluje działalność Komisji Weryfikacyjnej, dzięki czemu zwiększyć ma ochronę lokatorów przed bezprawnymi reprywatyzacjami.

Priorytetem działalności Komisji Weryfikacyjnej jest odkrywanie nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości jakich mieli się dopuścić beneficjenci tych reprywatyzacji oraz urzędnicy stołecznego ratusza. Komisja podejmować ma również kroki w kierunku udzielenia pomocy pokrzywdzonym tymi działaniami lokatorom. Jak dotąd przyznała im blisko 9 mln zł odszkodowań i zadośćuczynień. Teraz środki wyegzekwowane od uczestników postępowań wyjaśniających przez Komisję i przekazane wcześniej na konto miasta stołecznego Warszawy mają zostać przeniesione do specjalnego funduszu reprywatyzacji, który to będzie zajmować się wypłatami odszkodowań. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, na ten cel zgromadzono dotąd prawie 20 mln zł. Dodatkowo, zostanie umorzonych 227 spraw, które do sądów wniosło m.st. Warszawa przeciw lokatorom, którym Komisja Weryfikacyjna przyznała odszkodowania, a którym ratusz wypłacać ich nie zamierzał.

Poza tzw. dzikimi reprywatyzacjami, do których już doszło, przedmiotowa nowelizacja ustawy ma zabezpieczyć prawa lokatorów na przyszłość przed staniem się ofiarą takich działań. Rozszerza ona m.in. katalog przesłanek, których wystąpienie w procesie reprywatyzacji umożliwi odmowę jej dokonania.

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Oceń ten artykuł: