Na posiedzeniu 14 sierpnia 2020 r., Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 marca 2017 r.

Rząd przyjął 25 maja 2020 r. projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, które rozciągną warunki stosowania instytucji klauzuli wyjścia

Już od przyszłego miesiąca wchodzą w życie zmiany w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (czyli

W dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 Krajowa Komisja Nadzoru spotkała się w Ministerstwie Finansów z panią Justyną