Ograniczone prawo do wyboru obrońcy w postępowaniu przyspieszonym budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich

Ograniczone prawo do wyboru obrońcy w postępowaniu przyspieszonym budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich

Ograniczone prawo do wyboru obrońcy w postępowaniu przyspieszonym budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich

25 sierpnia Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym zwraca uwagę, że w postępowaniu karnym prowadzonym w trybie uproszczonym, w sytuacji gdy podejrzany lub oskarżony nie ma obrońcy, organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, pouczając go o uprawieniu do skorzystania z pomocy obrońcy, udostępnia mu listę adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury. Rzecznik stawia ministrowi pytanie: na ile ograniczona pula adwokatów lub radców prawnych pełniących w danym dniu dyżur pozwala na realizację przez oskarżonego prawa do obrony w sposób swobodny?

Na mocy art. 517j § 1 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555 , ze zm.), w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym, ustanawia się obowiązek pełnienia przez adwokatów i radców prawnych dyżurów w czasie i miejscu
ustalonym w odrębnych przepisach. Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. 2015, poz. 920), jeśli podejrzany lub oskarżony nie ma obrońcy, organ prowadzący postępowanie przygotowawcze (a w tym drugim przypadku prezes sądu lub sąd), udostępnia mu listę adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury.

W związku z ww. regulacją, w skierowanym do Ministra Sprawiedliwości piśmie z 25 sierpnia 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek stanął na stanowisku, że fakt prowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla odstępstwa od standardów prawa do obrony. Prosząc o odniesienie się do tego zagadnienia i o rozważenie podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych RPO wskazał, że ograniczona pula adwokatów lub radców prawnych pełniących w danym dniu dyżur może nie pozwalać na realizację przez oskarżonego prawa do obrony w sposób swobodny. Zgodnie z konstytucyjną gwarancją, prawo do posiadania i korzystania z pomocy obrońcy nie może być oskarżonemu ograniczone

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: