25 sierpnia Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym zwraca uwagę, że w postępowaniu karnym prowadzonym w

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów Kodeksu karnego w zakresie orzekania

Podczas odbywającego się w dniach 17 - 19 lipca 2019 r., 84 posiedzenia Sejmu, posłowie rozstrzygają o powołaniu do życia

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego, określających tryb tymczasowego aresztowania w kontekście jego maksymalnego czasu trwania