W czwartek 16 kwietnia 2020 r. odbyło się wideoposiedzenie Rady ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych), w której uczestniczyli