Rząd powiększa Tarczę Antykryzysową

Rząd powiększa Tarczę Antykryzysową

Przyjęty przez Radę Ministrów 7 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje wprowadzenie kolejnych nowych metod łagodzenia negatywnych dla gospodarki i społeczeństwa skutków panującej epidemii koronawirusa. To m.in. umożliwienia zdalnego uczestnictwa w zgromadzeniach obligatariuszy, organach funduszy inwestycyjnych, czy zapisach na akcje, zwolnienia z PCC obrotu bitcoinem, czy wydłużenie terminów sprawozdawczych dokumentacji lokalnych cen transferowych.

Wśród najważniejszych propozycji rozwiązań, mających zwiększyć siłę walki z negatywnymi efektami panującej epidemii koronawirusa znalazły się m.in.:

a) wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych do dnia odwołania stanu epidemii (poza karami związanymi z nieprzestrzeganiem obostrzeń wprowadzonych w ramach walki z epidemią);

b) nadanie kontrolerom Krajowej Administracji Skarbowej uprawnień do sprawdzania przestrzegania przez przedsiębiorców zakazów i ograniczeń co do wywozu z Polski określonych towarów, tj. środki odkażające, czy odzież ochronna;

c) od 1 lipca 2020 r. zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych transakcji obrotu kryptowalutą;

d) skrócenie okresu wejścia w życie zmian w regulaminie spółki prowadzącej rynek regulowany;

e) umożliwienia zdalnego uczestnictwa w organach funduszy inwestycyjnych, w zgromadzeniu obligatariuszy, oraz zdalnego składania zapisów na akcje;

f) wydłużenie do 30 września 2020 r. terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, dla podmiotów, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.;

g) wydłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku ww. podmiotów;

h) umożliwienie przedsiębiorcom wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej do maksymalnej wysokości 800 tys. euro, a nie jak dotychczas tylko 200 tys. euro;

i) podatkowe grupy kapitałowe, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r. ale przed 1 stycznia 2021 r., a które poniosą straty w związku z koronawirusem oraz nie będą miały zaległości podatkowych, zachowają status podatnika podatku dochodowego;

j) zwolnienie z podatku od nieruchomości organizacji pożytku publicznego;

k) obsługa Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostanie powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: