Koronawirus, budżet, zmiana regulaminu izby – harmonogram obrad Sejmu

Koronawirus, budżet, zmiana regulaminu izby – harmonogram obrad Sejmu

W piątek 27 marca 2020 r. odbędzie się 8. posiedzenie Sejmu RP IX kadencji. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące: zmiany Regulaminu Sejmu, zgłoszonych przez Senat poprawek budżetowych, pandemii koronawirusa, nieprawidłowości w działaniach służb specjalnych podejmowanych wobec Mariana Banasia oraz rozprzestrzeniającej się epidemii afrykańskiego pomoru świń.

Pod pierwsze czytanie zostanie poddany projekt zmiany Regulaminu Sejmu, który ma przede wszystkim uregulować kwestie związane z odbywaniem posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Jeśli Sejm go uchwali, wejdzie on w życie z dniem uchwalenia, z mocą wsteczną od 24 marca 2020 r.

Sejm zapozna się również ze sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych, dotyczącym zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy budżetowej na 2020 rok. Celem jednej z nich było utworzenie rezerwy celowej „Finansowanie programów polityki zdrowotnej – na  leczenie  chorób  nowotworowych”. Senat chciał zmniejszenia kwot niektórych wydatków i rezerw budżetowych w wysokości 1 miliarda 920 mln zł, celem przesunięcia ich na wsparcie polityki zdrowotnej chorób nowotworowych. Wśród innych postulatów Senatu znalazły się m.in.: zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 4 miliardy 605 mln zł, jako rekompensaty skutków zmian w oświacie, oraz utworzenie nowej rezerwy celowej: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza (walka ze smogiem)”, z kwotą wydatków majątkowych 1 miliard zł. Komisja odrzuciła wszystkie 94 poprawki Senatu.

W porządku obrad znajdą się również:

  • pierwsze czytanie Rządowego projektu zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  • wniosek o dopuszczenie do przedstawienia Sejmowi informacji Rady Ministrów oraz informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF);
  • wniosek o dopuszczenie do przedstawienia Sejmowi informacji Ministra Koordynatora Służb Specjalnych oraz informacji Prezesa Rady Ministrów na temat nieprawidłowości w działaniach służb specjalnych podejmowanych od 2015 r. do chwili obecnej wobec pełniącego aktualnie urząd Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Mariana Banasia.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: