W piątek 27 marca 2020 r. odbędzie się 8. posiedzenie Sejmu RP IX kadencji. W porządku obrad znalazły się punkty