Określenie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Określenie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Określenie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

W poniedziałek 2 maja 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, określającego jednocześnie podległe mu organy.

Jak stanowi projekt rozporządzenia, Minister Finansów, jako dysponent części 19 budżetu państwa, kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) instytucje finansowe.

Podległymi ministrowi lub nadzorowanymi przez niego organami są:

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
4) dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy
urzędów celno-skarbowych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z mocą od 26 kwietnia 2022 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: