We wtorek (14.06) Rada Ministrów poinformowała o przyjęciu Założeń do projektu budżetu państwa na 2023 r. Polityka gospodarcza nastawiona ma

W poniedziałek 2 maja 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów,

W środę 15 września Ministerstwo Finansów poinformowało, że stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2021 roku wynosił

We wtorek 24 sierpnia Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Zakładane dochody państwa mają wynieść 475,6 mld