Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 roku – spadek inflacji

Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 roku - spadek inflacji

Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 roku - spadek inflacji

We wtorek (14.06) Rada Ministrów poinformowała o przyjęciu Założeń do projektu budżetu państwa na 2023 r. Polityka gospodarcza nastawiona ma być na łagodzenie negatywnych skutków napaści Rosji na Ukrainę oraz realizację wytycznych Unii Europejskiej.

Unia wskazuje państwom członkowskim, że priorytetem na przyszły rok powinna być kontrola tempa wzrostu wydatków bieżących i skupienie na wydatkach inwestycyjnych. Znowelizowana ustawa o finansach publicznych ma na celu dostosowanie klauzuli wyjścia i powrotu w stabilizującej regule wydatkowej do przewidywanego przez Komisję Europejską wydłużenia stosowania ogólnej klauzuli wyjścia na rok 2023. W Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaproponowano rozszerzenie zakresu klauzuli o państwowe fundusze celowe.

Założenia są optymistyczne. Przede wszystkim rząd przewiduje spadek inflacji z 9,1% w 2022 roku na 7,8% w roku 2023. Sprawić ma to oczekiwana stabilizacja cen surowców energetycznych i zacieśnienie polityki monetarnej. Wyhamowywanie tempa wzrostu cen spodziewane jest od III i IV kwartału tego roku.

Stopa bezrobocia ma spaść na koniec roku do 5,1% i utrzymać się na tym poziomie w roku przyszłym. PKB w 2022 r. wyniesie wg rządowych przewidywań 3,8% i 3,2% w 2023 r. Za spadek tempa wzrostu gospodarczego odpowiadać ma globalny wzrost cen. Rosnąć mają też wynagrodzenia. Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie o 10,2% w 2022 r. i o 9,6% w 2023 r. Ożywiona koniunktura na świecie popchnąć ma polski eksport w stronę 4,5% wzrostu w ujęciu realnym i o 4% w 2023 r. Rada Ministrów przewiduje też wzrost importu o 4,1% w tym i o 3,1% w 2023 roku.

Dochody budżetu państwa zależeć będą m.in. od działań w zakresie systemu podatkowego, determinowanych zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych i stawek akcyzowych, oraz decyzji co do dalszego podtrzymywania tarcz antyinflacyjnych.

źródło: www.gov.pl

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: