Deficyt budżetu państwa w pierwszym kwartale

Deficyt budżetu państwa w pierwszym kwartale

Ministerstwo Finansów przedstawiło raport na temat wykonania budżetu w okresie styczeń – marzec. W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku państwo wydało o 9 400 000 000 zł więcej niż uzyskało wpływów.

Choć w objętym raportem okresie dochody Skarbu Państwa były wyższe o 5,9 mld zł niż w pierwszym kwartale 2019 roku, państwo nie zamknęło go zakładanym na cały 2020 r. zerowym deficytem. A przyczyną tego były wydatki częściowo poniesione na walkę z pandemią koronawirusa. Jej finansowanie przez rząd rozpoczęło się dopiero w kwietniu, ale już w marcu zwiększone środki uzyskały jednostki samorządu terytorialnego, czy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. W sumie, wpływy do budżetu wyniosły 96,2 mld zł, a wydatki 105,6 mld zł. Wpływy z podatków znów wzrosły, tym razem o 2,7 mld zł więcej niż w pierwszym kwartale 2019 r. Dochody z VAT zwiększyły się o 2,3 mld zł, z PIT o 0,1 mld zł, z CIT o 0,7 mld zł, z akcyzy i podatku od gier o 1,1 mld zł, z podatku od niektórych instytucji finansowych o 13,9 mln zł. Co było więc główną przyczyną deficytu?

Państwo wydało więcej na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, na dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozszerzenie programy Rodzina 500+, rozliczenia z Unią Europejską i obsługę długu Skarbu Państwa.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: