Ministerstwo Finansów przedstawiło raport na temat wykonania budżetu w okresie styczeń – marzec. W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku państwo