Zmiany w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, 24 października 2019 r. pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Autor projektu – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce zwiększyć kompetencje Rzecznika MŚP.

Nie pomoc w organizacji a organizacja mediacji między przedsiębiorcami i organami administracji publicznej – to pierwsza z proponowanych zmian. Sprawić ma, że Rzecznik MŚP uzyska większe możliwości w inicjowaniu postępowań mediacyjnych, stanowiących alternatywę dla rozstrzygania sporów z urzędnikami, zwłaszcza na drodze postępowania sądowego.

Jednak bardziej doniosłą zmianą kompetencji Rzecznika jest propozycja umożliwienia mu udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obwarowania tego uprawnienia, to:

– stroną postępowania musi być przedsiębiorca z sektora MŚP;

– przedsiębiorca ten musi wyrazić zgodę na udział Rzecznika;

– Rzecznik musi brać wcześniej udział w postepowaniu administracyjnym w tej sprawie.

Po spełnianiu tych przesłanek, Rzecznik MŚP będzie mógł wziąć udział w postępowaniu sądowym na takich zasadach, jakich w postępowaniu cywilnym bierze udział prokurator.

Mocą kolejnej z propozycji, Rzecznik będzie mógł zostać dopuszczony do udziału w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministarcyjnym także już toczącym się. Obecnie może wziąć udział jedynie w postępowaniu, które sam zainicjował.

Rzecznik MŚP uzyska większy dostęp do danych wrażliwych przedsiębiorców biorących udział w postepowaniu, poprzez przyznanie mu uprawnienia do zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie mu dostępu do akt sprawy nie tylko zakończonej – jak to jest obecnie – ale i takiej, którą bada. Przy czym określnie: „dostęp do akt i dokumentów badanej sprawy” jest pojęciem dość niedookreślonym.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: