„Nie jesteśmy zwolennikami prawa do zmniejszenia pensji starszemu pracownikowi z uwagi na jego mniejszą wydajność i nie prowadzimy żadnych prac

W czwartek 21 listopada, w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia nowego ministerstwa odpowiedzialnego za sektor

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, 24 października 2019 r. pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i

We wtorek 22 października, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło wnioski po konsultacjach, jakie przez miesiąc resort przeprowadził z przedsiębiorcami, kancelariami