Nowe ministerstwo dla gospodarki

W czwartek 21 listopada, w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia nowego ministerstwa odpowiedzialnego za sektor gospodarki – Ministerstwa Rozwoju.

Mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2291), w wyniku przekształcenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zostało utworzone nowe ministerstwo obsługujące sprawy z zakresu gospodarki. Do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zostały włączone komórki organizacyjne:

  1.  dotychczasowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, obsługujące sprawy działów: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także pracownicy obsługujący sprawy tego działu;
  2.  dotychczasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki obsługujące sprawy działu turystyka oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą obowiązującą od 15 listopada 2019 r. Dlatego też z tą właśnie datą przestały istnieć: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: