W poniedziałek 25 kwietnia 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej (nr

W naszej ocenie projektowane przepisy – w swej obecnej formie – nie realizują stawianych przed nimi celów, jednocześnie pogłębiając niespójność

Prezydent RP złożył w Sejmie, we wtorek 23 czerwca 2020 r., projekt ustawy o utworzeniu państwowego funduszu celowego pod nazwą

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, 24 października 2019 r. pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i