Projekt ustawy o Funduszu Medycznym

Projekt ustawy o Funduszu Medycznym

Projekt ustawy o Funduszu Medycznym

Prezydent RP złożył w Sejmie, we wtorek 23 czerwca 2020 r., projekt ustawy o utworzeniu państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Medyczny, z rocznym budżetem w wysokości 4 mld zł.

Celem funduszu jest poprawa zdrowia i jakości życia w Polsce poprzez dodatkowe finansowanie:

a) profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych i rzadkich,

b) infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

c) dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej,

d) rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin,

e) świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia,

f) świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Powyższe zadania fundusz realizować będzie nie tylko poprzez świadczenie opieki zdrowotnej, ale i poprzez zakup nowoczesnych lekarstw i technologii lekowych, budowę i modernizację infrastruktury strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, modernizację istniejących szpitali, czy zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Roczny budżet Funduszu Medycznego będzie wynosić 4 mld zł i zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku. Ponieważ jednak właśnie mija połowa roku, do dyspozycji dysponenta środków – Ministra Zdrowia – w 2020 roku będzie 2 mld zł.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: