Prezydent RP złożył w Sejmie, we wtorek 23 czerwca 2020 r., projekt ustawy o utworzeniu państwowego funduszu celowego pod nazwą