Sejm pracuje nad zmianami w kasach rejestrujących

Sejm pracuje nad zmianami w kasach rejestrujących

Wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących, kas online i uszczelnienie poboru VAT – to główny cel projektu zmian w ustawie o VAT oraz ustawie o miarach, nad którym pracuje Sejm.

W myśl projektu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadzony zostanie nowy typ kas rejestrujących. Chodzi o kasy online, z których dane będą przekazywane – za pośrednictwem systemu informatycznego – szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. System pozwoli na przekazanie danych dotyczących między innymi podstawy opodatkowania, stawki podatku, rodzaju towaru i usługi. Dane nabywcy – konsumentów będą anonimizowane.

Sukcesywne wycofywanie kas starego typu

Kasy rejestrujące będą wprowadzane etapami. W myśl projektu podatnicy będą mogli używać dotychczasowych kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., zaś z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Z tym że kasy z papierowym wydrukiem nie będą mogły mieć wymienianej pamięci, co oznacza, że konieczność wymiany kasy z papierowym wydrukiem będzie wiązała się z obowiązkiem zakupu kasy z zapisem elektronicznym lub też kasy online.

Obowiązki podatników

Projekt określa dane, jakie musi zawierać ewidencja sprzedaży z użyciem kasy rejestrującej. Wyliczenie to ma charakter przykładowy, a szczegółowy zakres danych zostanie określony w rozporządzeniu.

W przypadku kas online będzie możliwe otrzymanie przez klienta paragonu w formie papierowej.

Podatnicy będą mieli obowiązek zapewnić połączenie kasy online z Centralnym Repozytorium Kas w celu przekazywania danych, jak również zabezpieczyć dane z kasy w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt umożliwia podatnikom używanie kas rejestrujących na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnych umów. Możliwość ta będzie dostępna tylko dla kas online i kasy te będą musiały w dniu zakupu przez wynajmującego mieć ważne potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar.

Prawo do ulgi będzie przysługiwało podatnikom, którzy prowadzą ewidencję przy użyciu kas online. Ma to umożliwić wycofywanie kas rejestrujących starego typu.

W myśl projektowanych zmian podatnik będzie miał obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot na zakup kasy fiskalnej, gdy w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży zakończy prowadzenie działalności gospodarczej lub nie podda kasy obowiązkowi badania technicznego.

Kara za brak przeglądu technicznego kasy

Podatnicy będą musieli poddać kasę obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, odnotować ten fakt w książce kasy oraz w Centralnym Repozytorium Kas.

Projekt przewiduje wprowadzenie kary w wysokości 300 zł za brak poddania kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Kara ta będzie płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji dotyczącej jej wymierzenia.

Projekt reguluje również kwestie związane z Centralnym Repozytorium Kas, którego prowadzenie leży w gestii szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Omawiana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: