Wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących, kas online i uszczelnienie poboru VAT – to główny cel projektu zmian w ustawie o