Prosta spółka akcyjna od 1 marca 2020 r.

Podczas 82 posiedzenia, które odbyło się w dniach 12 – 14 czerwca 2019 r., Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, powołujący do życia nowy typ spółki – prostą spółkę akcyjną.

 

Zgodnie z uzasadnieniem Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk 3236), nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej służyć ma przedsiębiorcom i twórcom podejmującym innowacyjne przedsięwzięcia, czyli tzw. start-upom. Prosta spółka akcyjna stanowi nowy typ spółki kapitałowej. Jej kapitał tworzyć mogą wkłady pieniężne, ale i niepieniężne, w postaci świadczenia pracy i usług. Udziałowcy PSA będą zwolnieni z odpowiedzialności za jej zobowiązania. Odpowiadać będą tylko za realizację zobowiązań określonych w umowie prostej spółki akcyjnej.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie z dniem 1 marca 2020 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: