Pod pozycją 739 w Monitorze Polskim RP z dnia 13 sierpnia opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Komisja Europejska ujawniła najświeższe dane na temat unijnej luki w VAT. Podczas gdy w 2018 r. zamknęła się ona kwotą

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2019 r. Polacy zaciągnęli łącznie 159,2 tys. kredytów mieszkaniowych na wartość 42,86 mld zł. Blisko

Łączna wartość przeterminowanych powyżej 30 dni i 500 zł zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw, widoczna w Rejestrze Dłużników BIG