Luka w VAT znacząco wzrośnie

Luka w VAT znacząco wzrośnie

Komisja Europejska ujawniła najświeższe dane na temat unijnej luki w VAT. Podczas gdy w 2018 r. zamknęła się ona kwotą ok. 140 mld euro, a w 2019 r. miała wynieść 130 mld euro, przewiduje się, że w 2020 r. wyniesie aż 164 mld euro.

Luka w podatku VAT to ogólna różnica pomiędzy oczekiwanymi dochodami z podatku VAT (lub całkowitym zobowiązaniem podatkowym z tytułu VAT – z ang. VAT Total Tax Liability „VTTL”) a kwotą faktycznie pobraną, w wartościach bezwzględnych lub procentowych. VTTL to szacunkowa kwota podatku VAT, która teoretycznie może zostać pobrana na podstawie przepisów dotyczących podatku VAT i przepisów dodatkowych.

Luka w VAT mierzy skuteczność egzekwowania i przestrzegania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w każdym państwie członkowskim, ponieważ zawiera szacunkowe dane dotyczące utraty dochodów w wyniku oszustw i uchylania się od płacenia podatków, unikania zobowiązań podatkowych, upadłości, niewypłacalności finansowej, a także błędnych obliczeń.

Jak wynika z opublikowanego 10 września przez Komisję Europejską komunikatu, ogólna luka w podatku VAT w państwach członkowskich UE spadła z 140,9 mld EUR w 2017 r. do 140,0 mld EUR w 2018 r. Ze względu na wyższy wzrost dochodów, w ujęciu względnym, różnica w całej UE zmniejszyła się do 11,0%, z 11,5% w 2017 r. W 2018 r. całkowita wartość VTTL dla państw członkowskich UE wzrosła o 3,6% do 1,272 mld EUR, natomiast dochody z VAT wzrosły o 4,2% do 1,132 mld EUR. Szybkie szacunki wskazują, że w 2019 r. luka podatkowa w zakresie podatku VAT prawdopodobnie nadal będzie się zmniejszać i może spaść poniżej 130 mld euro oraz 10% VTTL.

Tegoroczne sprawozdanie na temat luki w zakresie podatku VAT przewiduje wyraźny wzrost strat w dochodach z tytułu tego podatku w UE do 164 mld euro. Ma to mieć związek z pojawieniem się w 2020 r. koronawirusa i wpływem, jaki wywarł na europejską i światową gospodarkę. Jeżeli w 2020 roku gospodarka UE skurczy się o 7,4 %, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie zgodnie z prognozą wiosenną, luka może wzrosnąć o 4,1 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim do 13,7 % , czyli do 164 mld EUR.

źródło: www.ec.europe.eu

Oceń ten artykuł: