Analiza BIK: Niemal 40% hipotek udzielonych w okresie styczeń-sierpień 2019 r. zaciągnęli mieszkańcy 5 aglomeracji

5 aglomeracji miejskich

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2019 r. Polacy zaciągnęli łącznie 159,2 tys. kredytów mieszkaniowych na wartość 42,86 mld zł. Blisko 40% wartości wszystkich udzielonych hipotek „zlokalizowanych” jest na obszarze 5 aglomeracji miejskich.

5 aglomeracji miejskich

Najwięcej hipotek banki udzieliły mieszkańcom aglomeracji warszawskiej 19,6 tys. szt., które stanowią 12% wszystkich udzielonych kredytów w kraju. Najmniej kredytów na mieszkania zaciągnięto w aglomeracji opolskiej – jest to 1,3 tys. szt., czyli 1% wszystkich hipotek.

Co piąta złotówka na hipoteki jest w aglomeracji warszawskiej

W aglomeracji warszawskiej udzielono nie tylko najwięcej kredytów mieszkaniowych ze wszystkich aglomeracji. Udzielono ich również na największą wartość – 7,28 mld. Oznacza to, że prawie co piąta złotówka z wziętego w Polsce kredytu hipotecznego, w okresie styczeń-sierpień 2019 r., została zaciągnięta przez mieszkańca aglomeracji warszawskiej.

Wysoki udział aglomeracji warszawskiej wynika z pozycji, jaką w Polsce odgrywa stolica i okalające ją miejscowości, pod względem ekonomicznym i demograficznym. Warszawy jako miasta nie dotyczy zjawisko depopulacji. Poziom bezrobocia jest jednym z najniższych, a uzyskiwane dochody jednymi z najwyższych w Polsce. Sprzyja to wysokim cenom nieruchomości, które z kolei ciągną w górę średnią wartość kredytu mieszkaniowego.

Na obszarach poza 11 aglomeracjami miejskimi (warszawska, wrocławska, krakowska, trójmiejska, poznańska, górnośląska, łódzka, bydgosko-toruńska, szczecińska, lubelska, opolska), w okresie styczeń-sierpień 2019 r. udzielono 86,61 tys. sztuk kredytów mieszkaniowych na kwotę 20,2 mld zł. Stanowią one w ujęciu liczbowym 54% wszystkich zaciągniętych zobowiązań hipotecznych w Polsce, a w wartościowym 47%.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Oceń ten artykuł: