Podczas 82 posiedzenia, które odbyło się w dniach 12 – 14 czerwca 2019 r., Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu spółek