Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych

Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych

Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych

Po tym, jak upłynęło pierwsze pół roku poboru podatku akcyzowego od nowych wyrobów: płynów do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich, Ministerstwo Finansów poinformowało, że śladem Forum Cen Transferowych o Forum MDR, w II kwartale 2021 roku ruszy Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych.

Pierwsze spotkanie dotyczyć ma rynkowi wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz produktów nowatorskich. Ministerstwo Finansów jest przekonane, że to najlepsza formuła dialogu z biznesem, dlatego po cenach transferowych i raportowaniu schematów podatkowych (MDR), chce również rozmawiać tą ścieżką komunikacji z przedsiębiorcami o kwestiach związanych z podatkiem akcyzowym.

Temat pierwszego Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych będzie rewizja dyrektywy tytoniowej, której przedmiotem jest harmonizacja podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów. W forum brać udział mają przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, firm, a także przedstawiciele branży doradczej. Polska ustaliła podatek od płynu do e-papierosów na poziomie od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu, czyli takim samym poziomie jak Rumunia, Grecja, Cypr i Litwa.

Nałożenie akcyzy na nowe wyroby wiązało i wciąż wiąże się z obarczeniem przedsiębiorców z branży tytoniowej koniecznością dostosowania swojej działalności do szeregu wymogów, m.in. założenia składu podatkowego, złożenia odpowiedniego zabezpieczenia, czy oznaczenia wyrobów znakami akcyzy. A nie ułatwiła tego pandemia koronawirusa. Dlatego też Ministerstwo Finansów rozpoczęło pobór akcyzy od płynu do e- papierosów i od wyrobów nowatorskich dopiero z dniem 1 października 2020 r., choć same przepisy nakładające akcyzę na te wyroby weszły w życie już 1 lutego 2018 r.

W Sejmie odbyło się już pierwszy czytanie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, a teraz projekt nowelizacji jest na etapie prac w Komisji Finansów Publicznych. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów:

„Zawiera on pakiet kilkunastu rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi, w szczególności skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym, paliwami opałowymi i żeglugowymi oraz sprowadzanymi do Polski samochodami osobowymi” (www.gov.pl.).

źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń ten artykuł: