Po tym, jak upłynęło pierwsze pół roku poboru podatku akcyzowego od nowych wyrobów: płynów do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich,

Od czwartku 1 października 2020 r. zaczął obowiązywać podatek akcyzowy na płyn do e-papierosów. Ustawę powołującą go do życia uchwalono

Nie od początku lipca, lecz od początku października obowiązywać będzie pobór podatku akcyzowego na wyroby w postaci płynów do elektronicznych