Akcyza na e-papierosy. Nowy podatek ma wyjść Polakom na zdrowie

Akcyza na e-papierosy. Nowy podatek ma wyjść Polakom na zdrowie

Akcyza na e-papierosy. Nowy podatek ma wyjść Polakom na zdrowie

Od czwartku 1 października 2020 r. zaczął obowiązywać podatek akcyzowy na płyn do e-papierosów. Ustawę powołującą go do życia uchwalono już w grudniu 2017 r., nowe opodatkowanie miało zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., ale ostatecznie termin ten został przesunięty do teraz. Jak uzasadnia jego wprowadzenie Ministerstwo Finansów, nowy podatek przyczyni się do poprawy zdrowia obywateli.

Podstawą wprowadzenia nowego podatku jest nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 12 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 137). Od 1 października 2020 r. akcyzą zostaną objęte: płyn do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyroby nowatorskie. A zgodnie z definicją ustawową, wyrobami nowatorskimi są wyroby będące mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy, oraz będące taką mieszaniną i zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych. Są nimi także inne wyroby, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny.

Jak stanowią znowelizowane przepisy o akcyzie, o przeznaczeniu handlowym przesądzą w szczególności: nabycie wewnątrzwspólnotowe płynu do papierosów elektronicznych w ilości przekraczającej 200 mililitrów oraz wyrobów nowatorskich w ilości przekraczającej 0,16 kg. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,5 zł za każdy mililitr. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Nowelizacja przewidywała, że do 30 czerwca 2020 r. na produkty te (zarówno wyroby nowatorskie, jak i płyn do e-papierosów) przejściowo miała obowiązywać zerowa stawka akcyzy. Z uwagi na pandemię koronawirusa okres tych wakacji akcyzowych przedłużono do 30 września.

Do końca 2020 r. Ministerstwo Finansów zwalnia papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, a do 30 kwietnia 2021 r. trwać będzie dodatkowy okres przejściowy dla tych produktów, wprowadzonych do obrotu do 31 grudnia 2020 r. W okresie tym nie muszą być one oznaczane banderolami legalizacyjnymi.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w 2019 roku co czwarty dorosły Polak był konsumentem nikotyny. Dlatego też nowe opodatkowanie ma przede wszystkim cel prozdrowotny.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: