Po tym, jak upłynęło pierwsze pół roku poboru podatku akcyzowego od nowych wyrobów: płynów do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich,