Faktura VAT musi zawierać adres zgodny z KRS

Faktura VAT musi zawierać adres zgodny z KRS

Faktura VAT musi zawierać adres zgodny z KRS

Spółka z o.o., jako podatnik VAT, wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy dla prawidłowości wystawienia faktur zobligowana jest zamieszczać na nich adres siedziby firmy, czy również adres poczty, umożliwiający doręczenie jej korespondencji.

Będącą czynnymi podatnikiem VAT spółka ma siedzibę zarejestrowaną w W. Adres spółki zawiera ulicę, miejscowość siedziby, kod pocztowy i nazwę miejscowości poczty w B. Przedsiębiorca powziął wątpliwość czy na fakturach sprzedaży, jak i zakupu wystarczającym jest podawanie tylko miejscowości siedziby, czy powinno się zamieścić również nazwę miejscowości poczty, czy obie formy są prawidłowe? Zdaniem spółki, skoro nie precyzują tego przepisy, właściwe będą obie formy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za błędne. Wskazał, że zgodnie z przepisem art. 106e ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in.:

  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Art. 35 ustawy o KRS stanowi, że dokonując wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w zgłoszeniu siedziby i adresu podmiotu należy podać dane obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową. A zgodnie z art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do KRS zawiera dane objęte treścią wpisu do KRS oraz dane uzupełniające, takie jak: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków, czy adresy miejsc prowadzenia działalności. Dlatego też, jak wyjaśnił organ podatkowy:

„Wnioskodawca powinien podać na fakturze właściwy adres, zgodny z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z treści wniosku wynika, że w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS, adres siedziby spółki zawiera ulicę, miejscowość, kod pocztowy oraz miejscowość poczty. Tym samym właściwym jest zamieszczenie na fakturze zarówno miejscowości siedziby jak i nazwę miejscowości poczty” (interpretacja indywidualna z 6 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.632.2020.1.MGO).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: