Zmiany w ustawie o KRS

Zmiany w ustawie o KRS

Zmiany w ustawie o KRS

W środę 16 marca Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (nr z wykazu UD346), mocą którego od 19 maja tego roku zostanie zmodyfikowany tryb rejestracji spraw w KRS.

Projekt nowelizacji przewiduje dodanie do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zapisu, iż informacje o:

1) zarejestrowaniu sprawy obejmujące numer KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy;

2) dokonaniu wpisu w Rejestrze obejmujące numer KRS, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu

dotyczące przedsiębiorcy, stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej i zawodowej, fundacji oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej będą automatycznie przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podmiotowi zainteresowanemu.  W celu uzyskania danych wystarczy wskazać w systemie  numer KRS interesującego nas podmiotu.

Informacje, dotyczące maksymalnie 50 podmiotów, przesyłane będą przez okres wskazany przez zainteresowanego, jednak nie dłużej niż przez rok lub do momentu zgłoszenia rezygnacji z ich otrzymywania. Projekt dopuszcza przedłużenie tego okresu maksymalnie o rok. Dane będą przesyłane automatycznie:

a) po zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer KRS wskazano – w przypadku informacji, o której mowa w p. 1);

b) po dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer KRS wskazano – w przypadku informacji, o której mowa w p. 2).

Jak argumentują autorzy nowelizacji w jej uzasadnieniu, nowe rozwiązania pozwolą uzyskać informację o uruchomieniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej jeszcze zanim wniosek o wpis w KRS zostanie rozpoznany lub zanim uprawomocni się orzeczenie.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: