W środę 16 marca Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (nr z wykazu UD346),

Jak poinformował w czwartek 18 lutego Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił, że wszystkie znajdujące się w Trybunale

Spółka z o.o., jako podatnik VAT, wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy dla prawidłowości wystawienia faktur zobligowana jest zamieszczać

W komunikacie z 3 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy poinformował, że pozostawił bez rozpoznania wniosek jednego z adwokatów o wznowienie